Методична комісія

з підготовки професій, загальних для всіх галузей економіки

        

   В ліцеї створена методична комісія з підготовки професій, загальних для всіх галузей економіки, яку очолює Савицький Микола Дмитрович.

   До складу методичної комісії входять 14 педагогів, з них: 3 - спеціалісти вищої категорії, 1 - спеціаліст І категорії, 2 - спеціалісти ІІ категорії; 3 викладачі мають педагогічне звання "Старший викладач".

 

Матеріали методичної комісії


 

План

роботи методичної комісії з підготовки професій загальних для всіх галузей економіки

на 2021–2022 навчальний рік

 

 

Вересень

 

       1.  Про роботу членів методкомісії над методичною проблемною темою «Створення інноваційного середовища для здійснення освітнього процесу, формування компетентного випускника».

Савицький М.Д., голова методичної комісії,

викладачі

       2. Розгляд поурочно-тематичних планів з предметів на 2021-2022 навчальний рік.

Викладачі.

       3. Про національно-патріотичне виховання учнів та уроках професійного навчання та в позаурочній роботі.

Викладачі, майстри виробничого навчання.

        4. Особливості впровадження проектних технологій на уроках професійного навчання (реферат).

Ямнюк В., викладач.

 

Жовтень

 

         1. Обговорення відкритого уроку з предмета «Бухгалтерський облік» викладача Шеруди В.М.

Шеруда В.М., викладачі.

         2. Використання проектних технологій для формування професійної компетентності здобувачів освіти, які навчаються за професією «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» (реферат).

Шеруда В.М.

         3. Про  завдання предметних олімпіад з професійного навчання у 2021-2022 навчальному році.

Савицький М.Д., голова методичної комісії,

викладачі.

 

Листопад

 

          1. Затвердження завдань перевірочних контрольних робіт за І семестр 2021-2022 навчального року.

Викладачі.

          2. Обговорення відкритого уроку майстра виробничого навчання Гриневич О.А..

Мета: закріпити отримані навички виконання трудових прийомів і операцій для формування професійної компетентності здобувачів освіти.

Гриневич О.А., викладачі. майстри в/н

          3. Методи контролю діяльності здобувачів освіти під час проведення уроків виробничого навчання (реферат).

Мірковець В.В.

          4. Про підсумки проведення предметного тижня з електроприводу та електрозв’язку.

Савицький М.Д., Крилов А.І.

 

 Грудень

 

1. Обговорення відкритого уроку з предмета «Електротехніка» викладача

Крилова А.І.

Мета: вміння використовувати здобуту інформацію для необхідних узагальнень, аналізу, висновків.

Крилов А.І., викладачі

2. Використання професійно орієнтованих завдань з метою розвитку загальнопрофесійної компетентності здобувачів освіти (реферат).

Крилов А.І.

3. Про результати перевірочних контрольних робіт за перший семестр 2021-2022 навчального року.

Викладачі

4. Про організацію виробничої практики здобувачів освіти у 2021-2022 навчальному році.

Мельникович М.М., заст. директора з НВР..

 

Січень

 

1. Обговорення відкритого уроку майстра виробничого навчання Радчука М.І..

Мета: використання компетентнісного підходу при вирішенні професійних завдань.

Радчук М.І.

члени методичної комісії.

2. Використання методів проблемного навчання з метою розвитку критичного, аналітичного та логічного мислення здобувачів освіти на уроках виробничого навчання (реферат).

Сафонов М.М. майстер виробничого навчання.

3. Методи контролю за виконанням  практичних завдань на уроках виробничого навчання (реферат з досвіду роботи).

Радчук М.І., майстер виробничого навчання.

4. Про підсумки проведення предметного тижня з підготовки операторів комп’ютерного набору.

Лохвич О.С.,  Чиж Д.В.

 

Лютий

 

1. Обговорення відкритого уроку з предмета «Спецтехнологія з підготовки електромонтерів» викладача Савицького М.Д.

Мета: формування стійкої мотивації до вивчення предмета.

Савицький М.Д., члени методичної комісії.

2. Про проведення конкурсів фахової майстерності серед здобувачів освіти, які навчаються за професіями «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Оператор комп’ютерного набору», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних».

Савицький М.Д., голова методичної комісії,

викладачі, майстри виробничого навчання.

            3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні уроків виробничого навчання (реферат).

Чиж Д. В., майстер виробничого навчання

 

 

Березень

 

1. Про проведення перевірочних контрольних робіт з предметів.

Савицький М.Д., голова методичної комісії.

2. Про підготовку до переддипломної практики здобувачів освіти випускних груп.

Майстри виробничого навчання.

      3. Про підсумки проведення конкурсів фахової майстерності серед здобувачів освіти, які навчаються за професіями «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Оператор комп’ютерного набору», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних».

Савицький М.Д., голова методичної комісії,

викладачі, майстри виробничого навчання.

 

Квітень

 

1. Про підсумки проведення предметного тижня  із «Спецтехнологія з підготовки електромонтерів».

Савицький М.Д., голова методичної комісії,

викладачі, майстри виробничого навчання.

 

      2 .Про взаємовідвідування уроків викладачів і майстрів виробничого навчання.

Мельникович М.М., заст. директора з НВР, , Лохвич П.Ф.,

старший майстер, Гнітецький А.М., методист, , члени методичної комісії.

 

Травень

 

1. Про підсумки професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки здобувачів освіти, які навчаються за професіями «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»; «Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, діловод», «Кравець».

Савицький М.Д., голова методичної комісії,

викладачі, майстри виробничого навчання.

      2. Про роботу предметних гуртків у 2021-2022 навчальному році.

Викладачі.

 

Червень

 

1. Про підсумки Державної кваліфікаційної атестації.

Мельникович М.М., заст. директора з НВР

2. Про результати перевірочних контрольних робіт.                                                                                                                                                                                                  

Савицький М.Д., голова методичної комісії

3. Про роботу з комплексно-методичного забезпечення предметів, професій у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року.

Викладачі, майстри виробничого навчання.

4. Аналіз роботи методичної комісії за 2021-2022 навчальний рік.

Савицький М.Д., голова методичної комісії.