Методична комісія

«Гуманітарна підготовка, фізична культура і здоров’я, захист України»

        

    В ліцеї створена методична комісія гуманітарного циклу, фізичної підготовки та захисту України, яку очолює  Лохвич О.С.

    В склад комісії входять:

Власюк Т.В. - викладач української мови;

Крилов А.І.- викладач історії;

Дерпач В. В. - викладач англійської мови;

Шеруда В. М.- викладач економіки;

Опалько С. А.- викладач фізичної культури;

Жабчик А.Ф.- викладач захисту Вітчизни;

Крилов А.І. - викладач фізичної культури;

Артюх О.П., - викладач української мови;

Лохвич О.С. - викладач біології

 

Матеріали методичної комісії


 

План

роботи методичної комісії гуманітарного циклу, фізичної підготовки та захисту України

на 2022–2023 навчальний рік

 

 

Вересень /08.09.2022р./

1.        Ознайомлення з Листом МОН України що до методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2022/2023навчальному році.

Шеруда В.М., заст. директора з НР.

2.        Про національно-патріотичне виховання учнів у процесі загальноосвітньої підготовки (наказ МОН України від 16.06.2015 р. № 641 «Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді у загальноосвітніх навчальних закладах». Вдосконалення Плану напряму національно-патріотичного викладання під час викладання предмету.

Шеруда В.М., заст. директора з НР.

3.        Про роботу членів методкомісії над методичною проблемною темою «Створення інноваційного середовища для здійснення освітнього процесу, формування компетентного випускника».

4.        Про концепцію розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в Україні.

Шеруда В.М., заст. директора з НР.

5.        Розгляд поурочно-тематичних планів з предметів на 2022-2023 навчальний рік.

Шеруда В.М., заст. директора з НР. Викладачі.

 

6.        Про проведення діагностичних перевірочних робіт за базову школу із історії України, української мови, англійської мови, географії в групах першого курсу.

Лохвич О.С., голова методичної комісії.

 

7.        Про підготовку до проведення предметних олімпіад та предметних тижнів

Шеруда В.М., заст. директора з НР.

 

 

Жовтень  /28.10.2022р./

1.        Аналіз діагностичних перевірочних робіт на першому курсі за базову школу із історії України, української мови, англійської мови та Заходи щодо ліквідації прогалин знань учнів з предметів.

Викладачі.

Шеруда В.М., заст. директора з НР.

2.        Організація середовища дистанційного навчання на уроках громадянської освіти (реферат з досвіду роботи).

Крилов А. І., викладачі.

3.        Про підсумки проведення предметного тижня з англійської мови, зарубіжної літератури  (17.10. - 21.10.2022р.).

Дерпач В. В..

4.        Про підсумки проведення предметного тижня з фізичної культури. (12.09. – 16.09.2022р.)

Викладачі: Жабчик А. Ф., Опалько С. А.,  Крилов А. І.,Босюк В. А., Лохвич О.С..

Листопад /24.11.2022р./

1.        Особливості дистанційного навчання на уроках галузевої економіки (реферат з досвіду роботи).

Гнітецький А. М. викладачі.

2.        "Елементи дистанційної освіти на уроках української літератури у старшій школі" (реферат з досвіду роботи).

Власюк Т.В.

3.        Про підсумки проведення предметного тижня з предмету «Географія» (31.10 – 04.11.2022р.).

Лохвич О.С.

4.        Про підсумки проведення предметного тижня з історії (14.11. – 18.11.2022 р.)

Викладач Крилов А.І.

5.    Про підсумки проведення предметних тижнів з предметів «Громадянська освіта. Основи трудового законодавства. Основи правових знань»  (21.11 – 25.11.2022р.)

Крилов А. І., Гнітецький А.М.,Шеруда В.М.

 

Грудень /29.12.2022р./

1.        Дистанційне вивчення мови: проблеми та методи (реферат з досвіду роботи)

Артюх О.П., викладачі.

2.        Особливості організації дистанційного навчання з історії (реферат з досвіду роботи)

Крилов А.І., викладачі.

3.    Про підсумки проведення предметних тижнів з предмета «Захист України» (28.11 – 02.12.2022р.)

Жабчик А. Ф.

4.    Звіт про підсумки проведення ліцейних олімпіад із історії України, української мови, англійської мови, географії

Викладачі

 

 

Січень /26.01.2023р./

1.     Аналіз перевірочних контрольних робіт з предметів за І семестр на 2022- 2023 н.р.

Викладачі.

2.      Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр 2022–2023 н.р.

3.      Форми та методи дистанційного навчання на уроках захисту України (реферат з досвіду роботи).

Жабчик А. Ф., викладчі

Викладачі.

4.     Про підсумки участі учнів у ІІ етапі (районному) Всеукраїнських предметних учнівських олімпіад.

Викладачі.

 

Лютий /23.02.2023р./

1.        Використання інтерактивних методів на уроках англійської мови (реферат з досвіду роботи).

Дерпач В. В., викладачі.

2.        Інтерактивні методи навчання на уроках географії (реферат з досвіду роботи).

Лохвич О. С., викладачі

 

Березень /23.03.2023р./

 

1.        Про підсумки проведення предметного тижня з української мови і літератури (06.03. – 10.03.2023р.).

Власюк Т. В., Бікус А. В.

2.      Дистанційне навчання з фізичної культури, як компонент сучасної освіти (реферат з досвіду роботи).

Опалько С.А.

 

Квітень /27.04.2023р./

 

 

1.        Нові технології економічної освіти: можливості та результати впровадження у навчальний процес (реферат з досвіду роботи).

Гнітецький А.М., викладачі.

2.        Про індивідуальну роботу з учнями в 2022 – 2023 н. р.

                   Викладачі.

 

Травень /25.05.2023 р./

 

1.        Урок фізичної культури в умовах дистанційного навчання (реферат з досвіду роботи).

Лохвич О.С.

2.        Про роботу предметних гуртків у 2022- 2023 навчальному році.

Викладачі.

 

 

Червень /29.06.2023р./

1.    Аналіз перевірочних контрольних робіт за 2022– 2023 н.р.

Викладачі.

2.    Про підсумки навчальної роботи за 2022 – 2023 н.р.

Викладачі.

3.        Про роботу із комплексно-методичного забезпечення предметів (ведення паспортів предметів) в 2022 – 2023 н. р.

Викладачі.

4.        Про підсумки роботи над методичною проблемною темою «Створення інноваційного середовища для здійснення освітнього процесу, формування компетентного випускника» впродовж 2022– 2023 н. р

Викладачі

5.        Звіт про роботу методичної комісії за 2022 – 2023 навчальний рік.

Лохвич О.С., голова методкомісії.