Методична комісія

«Природничо-математичного циклу»

 

        

В ліцеї створена методична комісія природничо-математичного циклу, яку очолює  Гриневич Т.О.

Методична комісія  працює над методичною проблемною темою «Професійна спрямованість у викладанні предметів природничо-математичного циклу», робота якої спрямована на використання інноваційних педагогічних технологій з метою активізації пізнавальної діяльності учнів.

До складу методичної комісії входять: Гриневич Тетяна Олександрівна – голова комісії, викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.  Зелінський Олександр Іванович – викладач інформатики, предмету «Технології», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Панько Ірина Миколаївна – викладач хімії, біології та основ екології, спеціаліст вищої категорії.   Курачик Петро Миколайович – викладач фізики і астрономії, спеціаліст вищої категорії.   Лохвич Олександр Сергійович – викладач біології та основ екології, спеціаліст І категорії, Нестерчук Ольга Віталіївна – викладач хімії, спеціаліст ІІ категорії,.

 

Матеріали методичної комісії:

 


 

План

роботи методичної комісії природничо-математичного циклу

на 2022–2023 навчальний рік

 

Вересень

(08.09.2022)

1.        Ознайомлення з Листом МОН України №1/9530-22 від 19.08.2022р «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2022/2023 навчальному році».

                                                                        Шеруда В.М., в.о. заступника директора з НР.

2.        Про роботу членів методкомісії над методичною проблемною темою «Створення     інноваційного середовища для здійснення освітнього процесу, формування компетентного випускника».

                                                                        Шеруда В.М., в.о. заступника директора з НР.

3.        Розгляд поурочно-тематичних планів з предметів природничо-математичного циклу на 2022-2023 навчальний рік.

                                                                         Шеруда В.М., в.о. заступника директора з НР, викладачі.

4.         Про проведення діагностичних перевірочних робіт за базову школу із математики, фізики, хімії, біології в навчальних  групах першого курсу.

                                                                         Гриневич Т.О., голова методичної комісії.

5.        Про підготовку до проведення предметних олімпіад та предметних тижнів.

                                                                        Шеруда В.М., в.о. заступника директора з НР

 

Жовтень

(26.10.2022)

   1.  Аналіз діагностичних перевірочних робіт на першому курсі за базову школу з математики, фізики, хімії  та Заходи щодо ліквідації прогалин у знаннях здобувачів освіти з предметів.

                                                                     Викладачі.

  2. Аналіз проведення предметних олімпіад та про підготовку до участі у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

                                                                    Шеруда В.М., в.о. заступника директора з НР, викладачі

  3. Про підсумки проведення предметного тижня з математики (24.10 – 28.10.2022р.) та  

     інформатики (03.10-07.10.2022р.) .

                                                                     Гриневич Т.О., Зелінський О.І. ,викладачі математики та інформатики

 

Листопад

(30.11.2022)

  1. Про підсумки проведення предметного тижня з фізики та астрономії (07.11– 11.11.2022р.).

                                                                       Курачик П.М., викладач фізики та астрономії.

  2.   «Використання ІКТ на уроках хімії та біології як засіб формування інформаційної компетентності учнів». (реферат з досвіду роботи).

                                                                       Панько І.М., викладач хімії та біології    

 3. Обговорення відкритого уроку з біології та екології, хімії

                                                                       Панько І.М., викладач хімії та біології

 

Грудень

(28.12.2022)

 1. Про підсумки участі здобувачів освіти у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських предметних учнівських олімпіад.

                                                                          Викладачі

 2. Підсумки проведення предметного тижня хімії, біології, основ екології (05.12–09.12.2022 р).

.                                                                        Панько І.М., викладач хімії, біології, основ екології,

                                                                         Лохвич О.С., викладач біології, Нестерчук О.В., викладач хімії

 3. Про якість викладання та навчальні досягнення здобувачів освіти з предмета «Фізика».

                                                                         Шеруда В.М., в.о. заступника директора з НР

                                                                         Курачик П.М., викладач

Січень

(25.01.2023)

 1.  Аналіз контрольних робіт з предметів за І семестр 2022-2023 навчального року та Заходи щодо покращення якості знань здобувачів освіти.

                                                                        Викладачі.

 2. Аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти за І семестр 2022-2023 навчальний рік.

                                                                       Шеруда В.М., в.о. заступника директора з НР, викладачі

 

Лютий

(22.02.2023)

 1. Проведення ЗНО в 2022-2023 н.р.

                                                                     Шеруда В.М., в.о. заступника директора з НР, викладачі

 2.  Ознайомлення з методичною розробкою уроку з хімії на тему «Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості". 

                                                                      Нестерчук О.В., викладач хімії

 

Березень

(29.03.2023)

   1. «Використання системи  дистанційного навчання Moodle на уроках інформатики та технологій (реферат з досвіду роботи).

                                                                                     Зелінський О.І., викладач інформатики

   2. Ознайомлення з методичною розробкою уроку з геометрії на тему «Координати в просторі». 

                                                                                      Гриневич Т.О., викладач математики

 

Квітень

  1. «Використання технологій дистанційного та змішаного навчання  на уроках фізики». (реферат з досвіду роботи).

                                                                                     Курачик П.М., викладач фізики

 

  2.  Про роботу предметних гуртків в 2022-2023 навчальному році.

                                                                                     Викладачі

 

Травень

(31.05.2023)

 1. Про індивідуальну роботу із здобувачами освіти, які мають низький рівень знань, заходи щодо подолання у них прогалин у знаннях та робота з обдарованими здобувачами освіти. 

                                                                                     Викладачі.

 2. Про роботу із комплексно-методичного забезпечення предметів у 2022-2023н.р. (ведення паспортів предметів, кабінетів).

                                                                                    Викладачі, завідувачі кабінетами

 

Червень

(21.06.2023)

 

1. Аналіз перевірочних контрольних робіт за 2022– 2023 н. р.

                                                                                  Викладачі

2. Про підсумки навчальної роботи у 2022-2023 навчальному році.

                                                                                  Викладачі.

3. Звіт про роботу методичної комісії за 2022-2023 навчальний рік.

                                                                                 Гриневич Т.О., голова методичної комісії