загальна інформація про методкабінет

Шановні відвідувачі!

 

   Раді вітати Вас на сайті методичного кабінету Державного професійн-технічного навчального закладу «Сарненський професійний аграрний ліцей». Тут Ви можете знайти інформацію, яка Вас цікавить: основні нормативні документи, навчальні програми, відповіді на проблемні питання, отримати методичну допомогу, щодо організації навчальної діяльності у навчальному закладі, підготовки до атестації, ознайомлення з досвідом впровадження інноваційних освітніх технологій та знайти багато інших довідкових, рекомендаційних та потрібних матеріалів.

 

Методична робота

   Методична робота в ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про методичну роботу в ПТНЗ, Статутом навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

   Методична робота спонукає кожного педагога до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню педагогічним досвідом усіх членів навчального закладу, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

   Основною метою методичної роботи є надання реальної, дієвої допомоги у формуванні професійної майстерності, активізації науково-творчого потенціалу кожного викладача.

   Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив ліцею: «Створення інноваційного середовища для здійснення освітнього процесу, формування компетентного випускника”.

   У системі методичної роботи враховано індивідуальні та колективні форми роботи. Колективні форми роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду.

   Координаторами методичної роботи закладу освіти є методисти Анатолій Гнітецький та Ольга Нестерчук.

 

гнітецький
анатолій миколайович

Методист.

Освіта: вища, Рівненський державний інститут культури, 1988р., Культурноосвітня робота, кваліфікація: культосвітній працівник, керівник самодіяльного театрального колективу

Педагогічний стаж – 39 років.

E-mail: gniteckij.anatolij@gmail.com

 

Основні напрями роботи:

 • надання методичних консультацій викладачам, майстрам виробничого навчання;

 • спрямування і координація методичних комісій ліцею;

 • створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;

 • розробка й упровадження в практику роботи методичних комісій методичних рекомендацій положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;

 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;

 • залучення викладачів та учнів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;

 • робота з молодими педагогами;

 • допомога у підготовці викладачів до атестації;

 • організація роботи педагогічних рад, педагогічних читань.

нестерчук
ольга віталіївна

Методист.

Освіта: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019 рік, хімічний факультет, Спеціальність «Хімія», кваліфікація: Хімік. Викладач. Вчитель хімії.

Педагогічний стаж – 1 рік.

E-mail: olha2405@ukr.net

 

Основні напрями роботи:

 • розробка методичних документів, що забезпечують інноваційну, дослідницьку, експериментальну діяльність; нормативні документи для структур, що беруть участь у розвитку ліцею; технології здійснення процедур інноваційної діяльності;

 • допомога у розробці робочих навчальних планів з предметів, професій, за якими здійснюється підготовка;

 • спрямування і координація роботи методичних комісій професійного циклу;

 • допомога викладачам, майстрам виробничого навчання у виборі форм та методів навчання, удосконаленні методики викладання, допомагає у проведенні відкритих уроків;

 • координація роботи викладачів із підготовки методичних матеріалів, посібників, їх подачі до навчально-методичних центрів чи періодичних видань;

 • підготовка матеріалів до ліцензування та атестації професій;

 • планування проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників ліцею, оформлення супровідної документації;

 • організація роботи педагогічних рад, педагогічних читань, надання допомоги педпрацівникам у підготовці до них;

 • сприяння розвитку педагогічної та фахової майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.